Photograph


Good Time


 • 2015

  เราเจอกันครั้งแรก

  CSS45841N มีอาจารย์องอาจ อุ่นอนันต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และนั่นทำให้เราได้รู้จักกัน

 • กันยายน 2016

  ฉลองให้กับเกรด

  อาจารย์เลี้ยงพิซซ่าตามสัญญา ถ้าเกรดรวมในห้องได้เกิน 2.5

 • พฤศจิกายน 2016

  วันที่เราร่วมส่งใจเพื่อรำลึกถึงพ่อหลวงด้วยกัน

  "ยังไม่กลับ ยืนเป็นเพื่อนกัน... นายยืน เรายืน... นายเมื่อย เราเมื่อย... นายไม่กลับ เราก็ไม่กลับ...จะอยู่รอส่งทุกคนกลับบ้านก่อน ^^ ทู้ๆ CSS...แค่มองขึ้นมา ก็จะเจอ อ. ดูอยู่จากตึกเกษตร"

 • 2017

  วันปิดเทอมที่ยังต้องไปมหา'ลัย

  ถึงแม้จะปิดเทอม อาจารย์ก็ยังมาให้ความรู้ ให้ทั้งประสบการณ์การทำงาน คอยช่วยเหลือดูแลอยู่ตลอด

 • 2018

  วันที่เราถ่ายรูปร่วมกันก่อนลาจาก

  วันธรรมดาๆ ที่เราถ่ายรูปด้วยกัน เก็บเป็นภาพแห่งความทรงจำที่ดี

 • 2019

  I am Promise !

  สัญญาว่าเราจะได้กลับมาเจอกันอีก ในวันที่พวกเราทุกคนถึงปลายทางและประสบความสำเร็จ


  อาจารย์องอาจ อุ่นอนันต์

The Memories